Renovera badrum

Renovera badrum Att tänka på Kostnad Material Inreda badrum ROT-avdrag Pool-hygien

Enkelt att få kontroll över poolens hygien

Det blir allt vanligare med pool eller spabad i hemmet. Att hålla dessa rena kan kännas trist och jobbigt. Det handlar inte bara om att få alla ytor rena, utan även hur bakteriespridning i vattnet kan undvikas och kontrolleras. Det behöver dock inte vara särskilt krångligt. Här kommer några tips på hur du kan göra det enkelt för dig och vilka redskap som är bra att ha till hands.

Pooldammsugare

Fungerar ungefär som vanliga dammsugare med skillnaden att de arbetar under vattenytan. De rengör botten och väggar från smuts. Likt vanliga dammsugare finns det små och stora modeller. Det går att välja mellan laddningsbara typer eller sladdburna som kopplas till ett vanligt eluttag. Till spabad lämpar sig de mindre varianterna bäst, men till större pooler krävs en något grövre kaliber. Allt beroende på bassängens mått. Gemensamt för pooldammsugare är att de är manuella, det krävs att någon håller i och styr dem.

Tänk på detta innan köp:

  • Storlek – dammsugarens skaftlängd bör vara lämplig för poolens storlek.
  • Energikälla – behövs en sladdlös eller går det bra att koppla till uttag?
  • Filter – är filtret enkelt att byta och har det hög kapacitet?

Poolrobotar

Likt ovan beskrivet fungerar poolrobotar ungefär som vanliga dammsugare, eller snarare som robotvarianterna i detta exempel. De är helt automatiserade och kostar därför mer än vanliga pooldammsugare. Somliga modeller har dessutom flera olika rengöringsprogram. Roboten ser till att hålla poolen ren från sand, grus och smuts. Dessutom håller den vattnet i rörelse. Roboten är bäst lämpad för poolen, och kanske är lite i överkant för ett litet spabad.

Tänk på detta innan köp:

  • Område – rengör den bara golvet, eller kan den ta väggarna också?
  • Sladdar – det finns modeller med och utan sladd. Fundera över driftstid vid sladdlöst val.
  • Filter - är filtret enkelt att byta?
  • Finesser – vissa modeller har finesser som olika rengöringsprogram, behövs det?

Mätare för klor och PH-värde

Förutom bra rengöringsutrustning så underlättar det hygienarbetet om det finns något sätt att kontrollera vattnets hälsa. Är klorhalt och PH-värde okänt är det omöjligt att ha översikt på vattnets tjänlighet. Det finns billiga och lättanvända mätstickor för detta ändamål.

Folkhälsomyndigheten har följande riktvärden på en pools klor- eller salthalt:

  • Klor – max 2,0 ppm milligram per liter. (Fritt klor 0,5-1,6 plus bundet 0-0,4)
  • Salt – max 250 ppm milligram per liter. (Poolens material måste vara rostfria)

Klor

För att undvika att bakterier frodas i poolen används klor. Det finns en uppsjö av olika märken. Vissa använder sig av veckorklor som fylls på en gång i veckan och andra föredrar dagsklor som håller korrekt klorhalt i ungefär ett dygn. Det finns även något som kallas chockklor och det används när det av någon anledning, tillexempel under en stark värmebölja eller starkt avvikande PH-värde, finns behov av att öka klorhalten.

Observera att allt för låg klorhalt ökar risken för bakteriespridning medans överdriven klorhalt kan vara hälsovådligt.